Σεβόμαστε το περιβάλλον

Στην Chr. Michakos S.A. αναγνωρίζουμε πως η εταιρική υπευθυνότητα και προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής σημασίας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας & φυσικών πόρων καθώς και για την μείωση παραγωγής ρύπων. Αποτελεί μια υπόθεση που αφορά όλους μας, και γι αυτό αντιμετωπίζουμε το θέμα με ευαισθησίας και σεβασμό.

Ανακύκλωση

Η ευθύνη μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Σεβόμαστε το περιβάλλον και εργαζόμαστε για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις μέσω νέων πρακτικών. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουμε στην κατοχή μας ταξινομούνται σε ειδικούς κάδους Ανακύκλωσης οι οποίοι στη συνέχεια συλλέγονται και διαχειρίζονται από την αρμόδια εταιρεία.

Επικοινωνία

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Χρησιμοποιούμε μόνο λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης και οικονομίας. Έτσι, δεν εξοικονομούμε μόνο κατανάλωση αλλά και προστατεύουμε το περιβάλλον μειώνοντας το διοξειδίου του άνθρακα που παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, περιορίζουμε την εκπομπή CΟ2 καθώς διαθέτουμε νέα οχήματα με κινητήρες Euro 6 και ψυκτικά μηχανήματα με την απαραίτητη εφαρμογή τεχνολογιών και συχνό έλεγχο των μηχανημάτων μας. Επιπλέον παρακολουθείται στενά η οδηγική συμπεριφορά και γίνεται σωστός προγραμματισμός δρομολογίων ώστε να μην γίνονται περισσότερα χιλιόμετρα απ’ όσα χρειάζονται και επιβαρύνεται και ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα.

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ