Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες

Στην Chr. Michakos S.A. δεν σταματάμε να επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και συστήματα. Πιστεύουμε στην αξιοπιστία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας τα οποία αποτελούν πλέον βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφέρουμε αξιόπιστες μεταφορικές υπηρεσίες. Ενημερωνόμαστε καθημερινά, ακολουθούμε τις εξελίξεις και διαθέτουμε συστήματα διαχείρισης δεδομένων, βασισμένα σε σύγχρονα εργαλεία.

Επικοινωνία

Οι τεχνολογίες μας

  • Ψηφιακές υποδομές ιδανικές να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε πελάτη μας
  • Συστήματα συνεχής παρακολούθησης οχημάτων και εμπορευμάτων
  • Συστήματα ελέγχου καυσίμων
  • Συστήματα ελέγχου ορθής οδήγησης οδηγών
  • Οικολογική συνείδηση στον περιορισμό του CΟ2 με την απαραίτητη εφαρμογή τεχνολογιών και συχνό έλεγχο των μηχανημάτων μας
  • Το 80% των οχημάτων μας πληρούν τις προδιαγραφές κινητήρων Euro 6

Μηνιαία αξιολόγηση οδηγικής συμπεριφοράς

Στην Chr. Michakos S.A. διαθέτουμε σύστημα αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς του προσωπικού μας με πρωτοπόρα προγράμματα και συναντήσεις για τη βελτίωση τους.

Πρώτη πανελλαδική ταξινόμηση ανοιγόμενων κουρτινων με σύστημα Open Box στις οποίες μπορεί να φορτωθεί και container

Εξασφαλίζοντας έτσι, μεγάλη ευελιξία στη δυνατότητα ανάθεσης διαφορετικού εύρους φορτίων προς την εταιρεία μας.

Ένταξη ψυκτικών θαλάμων στο στόλο μας τριών διαφορετικών ζωνών θερμοκρασίας

Eξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης φόρτωσης και παράδοσης προϊόντων διαφορετικών θερμοκρασιακών απαιτήσεων στο ίδιο επικαθήμενο.

Προσθήκη σημαντικών συστημάτων στους ελκυστήρες

Με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των υπαλλήλων, όπως η κάμερα οπισθοπορείας.