Μεταφορές

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφορών με ένα άρτια οργανωμένο τμήμα εθνικών οδικών μεταφορών με έμπειρο προσωπικό και σύγχρονα οχήματα.

Το έμπειρο προσωπικό μας παραλαμβάνει και μεταφέρει κάθε φορτίο στον τελικό προορισμό του.

Καθημερινά ο στόλος μας διανύει περισσότερα από 100 δρομολόγια σε όλη τη χώρα με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση του φορτίου στον προορισμό του.

Περισυλλογή & Μεταφορά φορτίων

Η Chr. Michakos S.A, πραγματοποιεί πάνω από 30.000 παραδόσεις φορτίων σε ετήσια βάση. Με έμπειρο προσωπικό και στόλο σύγχρονων οχημάτων, μεταφέρουμε και παραδίδουμε καθημερινά εμπορεύματα σε όλες τις θερμοκρασίες με ταχύτητα & ασφάλεια.

Αναλαμβάνουμε περισυλλογή μεγάλων όγκων φορτίων, διαχειριζόμαστε τα ευπαθή προϊόντα, με προσοχή και επαγγελματισμό, και εξυπηρετούμε την μεταφορά φορτίων κάθε θερμοκρασίας με τον εξειδικευμένο μας στόλο σε όλη την Ελλάδα.

Οι ψυγειομεταφορές γίνονται με ψυκτικά οχήματα που διαθέτουν χωρίσματα θερμοκρασίας, δίνοντας την δυνατότητα συνδυασμού φορτίων. Διαθέτουν, επίσης, δελτία καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων (FRC) και καταγραφικά θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ιστορικού θερμοκρασίας δρομολογίου.