Η εταιρεία έχει διασφαλίσει χρόνια συνεργασία με τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον χρόνο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη.